مشاور امور گمرکی

گروه بازرگانی آفتاب > مشاور امور گمرکی

مشاور امور گمرکی

 

گروه بازرگانی آفتاب با در نظر گرفتن آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های گمرکی و با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب آمادگی دارد تا خدمات مشاوره ای ذیل را به صاحبان کالا و تجار ارائه نماید:

  • ارائه مشاوره قبل از صادرات و واردات
  • ارائه مشاوره به صاحبان کالا در خصوص معافیت ها، عوارض، تسهیلات و …
  • ارائه مشاوره مربوط به مراحل ترخیص از قبیل تعیین تعرفه، ثبت اظهارنامه و …
  • ارائه مشاوره پس از ترخیص با توجه به اختلافات بین صاحبان کالا و گمرکات اجرایی