صادرات و واردات

گروه بازرگانی آفتاب > صادرات و واردات

صادرات و واردات

 

صادرات و واردات به معنای انتقال کالا و خدماتی از کشوری به کشور دیگر است و به دو صورت قطعی و موقت انجام می پذیرد. طبق ماده ۲، از قوانین مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۴ ؛ کالاهای صادراتی و وارداتی به ۳ دسته زیر تقسیم می شوند:

  • کالای مجاز (صادر و وارد کردن این کالا با رعایت ضوابط بی نیاز از کسب مجوز است)
  • کالای مجاز مشروط (صادر و وارد کردن این کالا نیاز به کسب مجوز دارد)
  • کالای ممنوع (صادرات و واردات، خرید و فروش و یا مصرف آن به موجب شرع، قوانین اسلام و قانون ممنوع است)

گروه بازرگانی آفتاب با توجه به تجارب و دانش خود آمادگی دارد تا تمامی مراحل مربوط به صادرات و واردات کالاها را برای تجار، شرکت ها و کارخانجات به انجام برساند.