اخذ مجوزها و معافیت های گمرکی

شرایط ورود و ترخیص هر کالا متفاوت می باشد. برخی کالا ها برای ورود به کشور نیاز به مجوزهای خاصی داشته و بعضی دیگر برای ورود از برخی پرداختی ها معاف می گردند. مهمترین و مرسوم ترین مجوز در امر ترخیص کالا مجوز استاندارد محسوب می شود. گمرکات برای تشخیص محتوی کالا با آزمایشگاه های مورد تایید سازمان استاندارد مکاتبه می کنند. برخی مجوزها با توجه به نوع کالا عبارتند از:

  • مجوز وزارت راه یا مجوز حمل کالا (10 درصد عوارض استفاده از ناوگان خارجی)
  • مجوز بهداشت (مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی و …)
  • مجوز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
  • مجوز سازمان انرژی اتمی (رادیو داروها، ترخیص قراضه و ضایعات چدن، فولاد و …)
  • مجوز وزارت دفاع (قابل انفجار، اشتعال و …)
  • مجوز ارتباطات و مخابرات (دستگاه های رادیویی، تجهیزات مخابراتی و …)